Chậu rửa chén bằng Inox

Chậu rửa Malloca 1 hộc MS1028D, Inox 304, Kt: 850 x 480 mm
8.800.000 đ-15% 7.480.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.815.000 đ
Chậu rửa Malloca 1 hộc MS1022D, Inox 304, Kt: 760 x 460 mm
5.280.000 đ-15% 4.490.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca 2 hộc MS1003, Inox 304, 800 x 430 mm
4.730.000 đ-15% 4.020.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca MS1011, Inox 304, 850 x 450 mm
4.840.000 đ-15% 4.110.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca MS1001, Inox 304, 776 x 476 mm
4.730.000 đ-15% 4.020.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca MS2025, Inox 304, 930 x 500 mm
5.170.000 đ-15% 4.395.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS1024, Inox 304, 875 x 475 mm
5.170.000 đ-15% 4.395.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS1025L, Inox 304, 1160 x 500 mm
6.600.000 đ-15% 5.610.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS1027R, Inox 304, 1120 x 500 mm
6.600.000 đ-15% 5.610.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS1025R, Inox 304, 1160 x 500 mm
6.600.000 đ-15% 5.610.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS1027L, Inox 304, Kt: 1120 x 500 mm
6.600.000 đ-15% 5.610.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca MS8801, Inox 304, 825 x 455 mm
7.150.000 đ-15% 6.080.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.815.000 đ
Chậu rửa Malloca MS8812, Inox 304, 800 x 500 mm
7.370.000 đ-15% 6.260.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.815.000 đ
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS8804, Inox 304, Kt: 980 x 500 mm
9.020.000 đ-15% 7.670.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.980.000 đ
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS7818, Inox 304, Kt: 1160 x 520 mm
8.140.000 đ-15% 6.920.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.815.000 đ
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS8816, Inox 304, Kt: 1150 x 500 mm
10.450.000 đ-15% 8.880.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 2.805.000 đ
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS8817, Inox 304, Kt: 1150 x 500 mm
11.000.000 đ-15% 9.350.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 2.805.000 đ
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS8815L, Inox 304, Kt: 1150 x 500 mm
9.900.000 đ-15% 8.415.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.980.000 đ
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS8815R, Inox 304, Kt: 1150 x 500 mm
9.900.000 đ-15% 8.415.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.980.000 đ
Chậu rửa Malloca MS6081, Inox 304, 810 x 440 mm
6.600.000 đ-15% 5.610.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca MS6075, Inox 304, 750 x 440 mm
6.380.000 đ-15% 5.420.000 đ
Tặng Rổ chén hoặc Bình xà bông
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS6306T, Inox 304, Kt: 1160 x 480 mm
12.100.000 đ-15% 10.285.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 2.805.000 đ
Chậu rửa Malloca MS620T, Inox 304, 727.4 x 470 mm
8.910.000 đ-15% 7.570.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.980.000 đ
Chậu rửa Malloca 2 hộc có cánh MS6305T, Inox 304, Kt: 960 x 480 mm
9.790.000 đ-15% 8.320.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.980.000 đ
Chậu rửa Malloca MS610T, Inox 304, 840 x 460 mm
9.460.000 đ-15% 8.040.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.980.000 đ
Chậu rửa Malloca MS6304T, Inox 304, 960 x 480 mm
9.350.000 đ-15% 7.950.000 đ
Tặng vòi rửa chén NL 1.980.000 đ
Chậu rửa Teka BE 2B 785, 785 x 470 mm
8.459.000 đ-36% 5.400.000 đ
Chậu rửa Teka BE 2B 845, 845 x 470 mm
8.899.000 đ-35% 5.740.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka UNIVERSO 79 2B, 790 x 500 mm
5.049.000 đ-31% 3.500.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh UNIVERSO 2B 1D, Kt: 1160 x 500 mm
5.819.000 đ-31% 4.000.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka STYLO 2B, 828 x 485 mm
4.719.000 đ-35% 3.050.000 đ
Chậu rửa Teka 1 hộc STYLO 1B, KT: 830 x 485mm
3.691.000 đ-30% 2.580.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 1 hộc CENTROVAL 1B, KT: 510mm
2.739.000 đ-30% 1.920.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh CLASSIC 2B 1D, KT: 1160 x 500 mm
8.798.000 đ-35% 5.750.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka CLASSIC 2B 86, 860 x 500 mm
7.799.000 đ-35% 5.050.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka BE LINEA R15 2B 860, 860 x 460 mm
10.329.000 đ-35% 6.700.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 1 hộc BE LINEA R0 72.40, Kt:762 x 442 mm
18.799.000 đ-35% 12.200.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 1 hộc LINEA R15 50.40, Kt: 540 x 440 mm
6.699.000 đ-31% 4.600.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa inox 304 Teka LINEA R15 2B 740, 740 x 500 mm
9.999.000 đ-35% 6.500.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh ZENIT R15 2B 1D,KT: 1160 x 500 mm
19.349.000 đ-37% 12.100.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 2 hộc có cánh Teka PREMIUM 2B 1D, Kt: 1140 x 480 x 190mm
11.649.000 đ-36% 7.500.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa inox 304 Teka PREMIUM 2B, 780 x 480 x 190 mm
9.229.000 đ-37% 5.800.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa inox 304 Teka STAGE 2B, 840 x 480 x 180 mm
9.229.000 đ-37% 5.800.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 1 hộc có cánh Teka STAGE 45 1B 1D, KT: 840 x 480 x 180 mm
7.359.000 đ-32% 5.000.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa ISINK Teka 2 hộc Frame 2B 1/2D - dương bàn  950 x 490x 160 mm
24.189.000 đ-38% 15.000.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa ISINK Teka 1 hộc 95 DX - dương bàn  930x 500 x 180 mm
29.249.000 đ-35% 19.000.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa chén Inox 304 Brisk 10048SUS
6.100.000 đ-35% 3.970.000 đ
Chậu inox 304 Sơn Hà S78 - 780x430x220
2.210.000 đ-23% 1.700.000 đ
0909313249