1.000L - 1.500L (Từ 7 - 12 người)

Bồn inox 1000L đứng Sơn Hà - SUS 304
3.530.000 đ-20% 2.820.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Đại Thành SUS 304
4.619.000 đ-23% 3.570.000 đ
Bồn inox 1500L nằm Đại Thành SUS 304
6.989.000 đ-24% 5.310.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Sơn Hà - SUS 304
3.800.000 đ-18% 3.100.000 đ
Bồn inox 1200L đứng Sơn Hà - SUS 304
4.296.000 đ-15% 3.650.000 đ
Bồn inox 1200L nằm Sơn Hà - SUS 304
4.556.000 đ-92% 368.000 đ
Bồn inox 1500L đứng Sơn Hà - SUS 304
5.525.000 đ-17% 4.590.000 đ
Bồn inox 1500L nằm Sơn Hà - SUS 304
5.825.000 đ-17% 4.840.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
3.780.000 đ-15% 3.210.000 đ
Bồn inox 1500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
5.670.000 đ-15% 4.820.000 đ
Bồn inox 1000L đứng DAPHA Alpha SUS 304
3.720.000 đ-13% 3.240.000 đ
Bồn inox 1500L đứng DAPHA Alpha SUS 304
5.690.000 đ-15% 4.840.000 đ
Bồn inox 1000L nằm DAPHA SUS 304
3.970.000 đ-14% 3.420.000 đ
Bồn inox 1500L nằm DAPHA SUS 304
5.960.000 đ-15% 5.060.000 đ
Bồn inox 1000L đứng Hwata SUS 304
3.868.000 đ-28% 2.800.000 đ
Bồn inox 1500L đứng Hwata SUS 304
5.567.000 đ-29% 3.950.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Hwata SUS 304
4.091.000 đ-27% 2.980.000 đ
Bồn inox 1500L nằm Hwata SUS 304
6.013.000 đ-28% 4.300.000 đ
0909313249