1.000L - 1.500L (Từ 7 - 12 người)

Bồn inox 1000L đứng Sơn Hà - SUS 304
3.450.000 đ-20% 2.770.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Đại Thành SUS 304
3.770.000 đ-15% 3.220.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Đại Thành SUS 304
3.770.000 đ-15% 3.220.000 đ
Bồn inox 1500L nằm Đại Thành SUS 304
5.775.000 đ-15% 4.920.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Sơn Hà - SUS 304
3.800.000 đ-18% 3.100.000 đ
Bồn inox 1200L đứng Sơn Hà - SUS 304
4.296.000 đ-15% 3.650.000 đ
Bồn inox 1200L nằm Sơn Hà - SUS 304
4.556.000 đ-92% 368.000 đ
Bồn inox 1500L đứng Sơn Hà - SUS 304
5.525.000 đ-17% 4.590.000 đ
Bồn inox 1500L nằm Sơn Hà - SUS 304
5.825.000 đ-17% 4.840.000 đ
Bồn inox 1000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
3.730.000 đ-15% 3.160.000 đ
Bồn inox 1500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
5.590.000 đ-16% 4.680.000 đ
Bồn inox 1000L đứng DAPHA Alpha SUS 304
3.480.000 đ-13% 3.030.000 đ
Bồn inox 1500L đứng DAPHA Alpha SUS 304
5.310.000 đ-15% 4.520.000 đ
Bồn inox 1000L nằm DAPHA SUS 304
3.710.000 đ-14% 3.200.000 đ
Bồn inox 1500L nằm DAPHA SUS 304
5.570.000 đ-15% 4.720.000 đ
0909313249