120L - 180L (Từ 1 - 5 người)

Máy NLMT Ferroli dạng ống ECOSUN 160L
10.840.000 đ-16% 9.105.000 đ
Máy NLMT Ferroli dạng ống ECOSUN 180L
12.075.000 đ-16% 10.143.000 đ
Máy NLMT ARISTON 116 LÍT ECO 1614 25 TNSS
7.150.000 đ-31% 4.900.000 đ
Máy NLMT ARISTON 132LÍT ECO 1616 25 TNSS
7.950.000 đ-30% 5.600.000 đ
Máy NLMT ARISTON 150 LÍT ECO 1812 25 TNSS
9.425.000 đ-29% 6.700.000 đ
Máy NLMT ARISTON 175LÍT ECO 1814 25 TNSS
9.800.000 đ-27% 7.200.000 đ
0909313249