2.000L - 3.000L (Từ 15 - 25 người)

Bồn inox 2000L nằm Đại Thành SUS 304
7.500.000 đ-16% 6.300.000 đ
Bồn inox 2500L nằm Đại Thành SUS 304
9.275.000 đ-17% 7.730.000 đ
Bồn inox 3000L nằm Đại Thành SUS 304
11.340.000 đ-19% 9.200.000 đ
Bồn inox 3000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
11.260.000 đ-18% 9.230.000 đ
Bồn inox 3000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
12.030.000 đ-18% 9.860.000 đ
Bồn inox 2000L đứng DAPHA Alpha SUS 304
7.480.000 đ-16% 6.280.000 đ
Bồn inox 2000L nằm DAPHA SUS 304
7.800.000 đ-16% 6.550.000 đ
Bồn inox 2500L nằm DAPHA SUS 304
9.750.000 đ-16% 8.190.000 đ
Bồn inox 3000L nằm DAPHA SUS 304
11.250.000 đ-16% 9.450.000 đ
0909313249