200L - 300L (Từ 6 - 12 người)

Máy NLMT Ferroli dạng ống ECOSUN 260L
16.632.000 đ-32% 11.390.000 đ
Máy NLMT Ferroli dạng ống ECOSUN 200L
12.950.000 đ-31% 8.900.000 đ
Máy NLMT Ferroli dạng ống ECOSUN 230L
14.968.000 đ-32% 10.250.000 đ
Máy NLMT Ferroli dạng ống ECOSUN 300L
21.384.000 đ-32% 14.450.000 đ
Máy NLMT ARISTON 200LÍT ECO 1816 25 TNSS
11.250.000 đ-25% 8.400.000 đ
Máy NLMT ARISTON 250 LÍT ECO 1820 25 TNSS
13.150.000 đ-20% 10.500.000 đ
Máy NLMT ARISTON 300 LÍT ECO 1824 25 TNSS
15.650.000 đ-20% 12.500.000 đ
0909313249