300L - 1.000L (Từ 1 - 8 người)

Bồn nhựa 300L đứng LONG NHIÊN
790.000 đ-14% 680.000 đ
Bồn nhựa Sơn Hà ngang 500L - BNMN00500
1.850.000 đ-11% 1.650.000 đ
Bồn nhựa Sơn Hà ngang 700L - BNMN00700
2.400.000 đ-16% 2.010.000 đ
Bồn nhựa 400L đứng LONG NHIÊN
890.000 đ-16% 750.000 đ
0909313249