300L - 700L (Từ 1 - 5 người)

Bồn inox 500L đứng Sơn Hà - SUS 304
2.265.000 đ-16% 1.900.000 đ
Bồn inox 500L nằm - Sơn Hà - SUS 304
2.415.000 đ-14% 2.065.000 đ
Bồn inox 500L nằm Đại Thành SUS 304
2.400.000 đ-15% 2.050.000 đ
Bồn inox 700L nằm Đại Thành SUS 304
2.840.000 đ-17% 2.350.000 đ
Bồn inox 310L nằm Đại Thành SUS 304
1.980.000 đ-11% 1.770.000 đ
Bồn inox 700L nằm - Sơn Hà - SUS 304
2.860.000 đ-13% 2.500.000 đ
Bồn inox 700L đứng Sơn Hà - SUS 304
2.710.000 đ-13% 2.360.000 đ
Bồn inox 500L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
2.320.000 đ-11% 2.070.000 đ
Bồn inox 500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
2.420.000 đ-11% 2.150.000 đ
Bồn inox 600L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
2.690.000 đ-11% 2.390.000 đ
Bồn inox 600L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
2.840.000 đ-11% 2.530.000 đ
Bồn inox 700L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
2.970.000 đ-13% 2.580.000 đ
Bồn inox 700L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
3.130.000 đ-12% 2.750.000 đ
Bồn inox 500L đứng DAPHA Alpha SUS 304
2.350.000 đ-9% 2.140.000 đ
Bồn inox 700L đứng DAPHA Alpha SUS 304
2.840.000 đ-9% 2.590.000 đ
Bồn inox 500L nằm DAPHA SUS 304
2.530.000 đ-9% 2.300.000 đ
Bồn inox 700L nằm DAPHA SUS 304
3.050.000 đ-9% 2.780.000 đ
Bồn inox 300L đứng Hwata SUS 304
2.088.000 đ-27% 1.520.000 đ
Bồn inox 500L đứng Hwata SUS 304
2.547.000 đ-27% 1.859.000 đ
Bồn inox 700L đứng Hwata SUS 304
3.020.000 đ-27% 2.200.000 đ
Bồn inox 300L nằm Hwata SUS 304
2.325.000 đ-28% 1.670.000 đ
Bồn inox 500L nằm Hwata SUS 304
2.783.000 đ-27% 2.030.000 đ
Bồn inox 700L nằm Hwata SUS 304
33.240.000 đ-93% 2.420.000 đ
0909313249