300L - 700L (Từ 1 - 5 người)

Bồn inox 500L đứng Sơn Hà - SUS 304
2.265.000 đ-12% 1.990.000 đ
Bồn inox 500L nằm - Sơn Hà - SUS 304
2.400.000 đ-11% 2.140.000 đ
Bồn inox 500L nằm Đại Thành SUS 304
2.400.000 đ-9% 2.180.000 đ
Bồn inox 700L nằm Đại Thành SUS 304
2.840.000 đ-12% 2.500.000 đ
Bồn inox 310L nằm Đại Thành SUS 304
1.980.000 đ-5% 1.877.000 đ
Bồn inox 700L nằm - Sơn Hà - SUS 304
2.860.000 đ-13% 2.500.000 đ
Bồn inox 700L đứng Sơn Hà - SUS 304
2.710.000 đ-13% 2.360.000 đ
Bồn inox 500L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
2.290.000 đ-12% 2.020.000 đ
Bồn inox 500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
2.390.000 đ-11% 2.120.000 đ
Bồn inox 600L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
2.540.000 đ-13% 2.210.000 đ
Bồn inox 600L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
2.950.000 đ-11% 2.620.000 đ
Bồn inox 700L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
2.970.000 đ-13% 2.580.000 đ
Bồn inox 700L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
3.130.000 đ-12% 2.750.000 đ
Bồn inox 500L đứng DAPHA Alpha SUS 304
2.230.000 đ-9% 2.030.000 đ
Bồn inox 700L đứng DAPHA Alpha SUS 304
2.700.000 đ-10% 2.430.000 đ
Bồn inox 500L nằm DAPHA SUS 304
2.400.000 đ-10% 2.160.000 đ
Bồn inox 700L nằm DAPHA SUS 304
2.880.000 đ-12% 2.530.000 đ
0909313249