3.500L - 4.500L (Từ 30 - 40 người)

Bồn inox 4500L đứng Đại Thành SUS 304
15.275.000 đ-21% 12.000.000 đ
Bồn inox 4500L nằm Đại Thành SUS 304
16.075.000 đ-20% 12.800.000 đ
Bồn inox 4000L đứng Đại Thành SUS 304
13.600.000 đ-21% 10.680.000 đ
Bồn inox 4000L nằm Đại Thành SUS 304
14.300.000 đ-20% 11.400.000 đ
Bồn inox 3500L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
12.330.000 đ-16% 10.330.000 đ
Bồn inox 3500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
13.050.000 đ-15% 11.050.000 đ
Bồn inox 4000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
13.680.000 đ-18% 11.160.000 đ
Bồn inox 4000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
14.490.000 đ-17% 11.970.000 đ
Bồn inox 4000L nằm DAPHA SUS 304
14.220.000 đ-16% 11.980.000 đ
0909313249