3.500L - 4.500L (Từ 30 - 40 người)

Bồn inox 4500L đứng Đại Thành SUS 304
18.399.000 đ-30% 12.870.000 đ
Bồn inox 4500L nằm Đại Thành SUS 304
19.219.000 đ-29% 13.690.000 đ
Bồn inox 4000L đứng Đại Thành SUS 304
16.379.000 đ-30% 11.480.000 đ
Bồn inox 4000L nằm Đại Thành SUS 304
17.139.000 đ-29% 12.240.000 đ
Bồn inox 3500L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
12.510.000 đ-17% 10.330.000 đ
Bồn inox 3500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
13.230.000 đ-16% 11.050.000 đ
Bồn inox 4000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
13.880.000 đ-18% 11.380.000 đ
Bồn inox 4000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
14.690.000 đ-18% 12.050.000 đ
Bồn inox 4000L nằm DAPHA SUS 304
15.200.000 đ-16% 12.770.000 đ
Bồn inox3500L đứng Hwata SUS 304
12.240.000 đ-29% 8.700.000 đ
0909313249