4.500L - 8000L (Từ 20 - 40 người)

Bồn inox 3500L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
12.510.000 đ-17% 10.330.000 đ
Bồn inox 3500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
13.230.000 đ-16% 11.050.000 đ
Bồn inox 4000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
13.880.000 đ-18% 11.380.000 đ
Bồn inox 4000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
14.690.000 đ-18% 12.050.000 đ
Bồn inox 4000L nằm DAPHA SUS 304
15.200.000 đ-16% 12.770.000 đ
Bồn inox3500L đứng Hwata SUS 304
12.240.000 đ-29% 8.700.000 đ
Bồn inox 4000L đứng Hwata SUS 304
13.625.000 đ-28% 9.800.000 đ
Bồn inox 3500L nằm Hwata SUS 304
12.820.000 đ-27% 9.300.000 đ
Bồn inox 4000L nằm Hwata SUS 304
14.588.000 đ-28% 10.549.000 đ
0909313249