5.000L - 8.000L (Từ 45 - 70 người)

Bồn inox 5000L đứng Đại Thành SUS 304
17.150.000 đ-21% 13.500.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Đại Thành SUS 304
18.050.000 đ-20% 14.400.000 đ
Bồn inox 6000L đứng Đại Thành SUS 304
20.500.000 đ-21% 16.100.000 đ
Bồn inox 6000L nằm Đại Thành SUS 304
21.500.000 đ-20% 17.100.000 đ
Bồn inox 5000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
15.910.000 đ-20% 12.730.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
16.990.000 đ-20% 13.590.000 đ
Bồn inox 5000L nằm DAPHA SUS 304
17.900.000 đ-18% 14.680.000 đ
Bồn inox 6000L nằm DAPHA SUS 304
23.500.000 đ-18% 19.270.000 đ
Bồn inox 5000L đứng Hwata SUS 304
16.407.000 đ-29% 11.700.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Hwata SUS 304
17.581.000 đ-28% 12.650.000 đ
Bồn inox 6000L nằm Hwata SUS 304
20.524.000 đ-29% 14.600.000 đ
0909313249