5.000L - 8.000L (Từ 45 - 70 người)

Bồn inox 5000L đứng Đại Thành SUS 304
20.699.000 đ-30% 14.500.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Đại Thành SUS 304
21.549.000 đ-29% 15.400.000 đ
Bồn inox 6000L đứng Đại Thành SUS 304
24.459.000 đ-31% 16.960.000 đ
Bồn inox 6000L nằm Đại Thành SUS 304
25.719.000 đ-29% 18.220.000 đ
Bồn inox 5000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
15.910.000 đ-20% 12.730.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
16.990.000 đ-20% 13.590.000 đ
Bồn inox 5000L nằm DAPHA SUS 304
17.900.000 đ-18% 14.680.000 đ
Bồn inox 6000L nằm DAPHA SUS 304
23.500.000 đ-18% 19.270.000 đ
0909313249