5.000L - 8.000L (Từ 45 - 70 người)

Bồn inox 5000L đứng Đại Thành SUS 304
20.699.000 đ-32% 14.000.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Đại Thành SUS 304
21.549.000 đ-32% 14.600.000 đ
Bồn inox 6000L đứng Đại Thành SUS 304
24.459.000 đ-34% 16.200.000 đ
Bồn inox 6000L nằm Đại Thành SUS 304
25.719.000 đ-32% 17.500.000 đ
Bồn inox 5000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
15.910.000 đ-20% 12.730.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
16.990.000 đ-20% 13.590.000 đ
Bồn inox 5000L nằm DAPHA SUS 304
17.900.000 đ-18% 14.680.000 đ
Bồn inox 6000L nằm DAPHA SUS 304
23.500.000 đ-18% 19.270.000 đ
Bồn inox 5000L đứng Hwata SUS 304
16.407.000 đ-29% 11.700.000 đ
Bồn inox 5000L nằm Hwata SUS 304
17.581.000 đ-28% 12.650.000 đ
Bồn inox 6000L nằm Hwata SUS 304
20.524.000 đ-29% 14.600.000 đ
0909313249