Bộ xả Syphon thoát nước

Xả Lavabo ceravi CF01-KW
295.000 đ-25% 220.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF03-KW
570.000 đ-26% 420.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF02-KW
520.000 đ-25% 390.000 đ
Xả Lavabo Inax  LF-105PAL
1.850.000 đ-15% 1.580.000 đ
Ống xả chậu Inax A-016V
400.000 đ-10% 360.000 đ
Xả Lavabo chữ P Inax A-674P, 396 mm
1.420.000 đ-12% 1.250.000 đ
Xả Lavabo Inax A-603PV
1.120.000 đ-11% 995.000 đ
Xả Lavabo Inax A-676PV
820.000 đ-15% 700.000 đ
Xả Lavabo Inax A-325PL
160.000 đ-6% 150.000 đ
Xả Lavabo Inax A-325PS
260.000 đ-4% 250.000 đ
Xả Lavabo Inax A-675P
540.000 đ-7% 500.000 đ
Bộ Xả Nhấn Lavabo - BF602
366.000 đ-7% 340.000 đ
Bộ Xả Nhấn Lavabo - BF603
426.000 đ-6% 400.000 đ
Bộ Xả Nhấn Lavabo - BF604
351.000 đ-9% 320.000 đ
Cổ thoát vòi nước ToTo T6JV2N
780.000 đ-0% 780.000 đ
0909313249