Bộ xả Syphon thoát nước

Cổ thoát vòi nước ToTo T6J1
760.000 đ-1% 750.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF01-KW
295.000 đ-25% 220.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF03-KW
570.000 đ-26% 420.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF02-KW
520.000 đ-25% 390.000 đ
Xả Lavabo Inax  LF-105PAL
1.940.000 đ-10% 1.750.000 đ
Ống xả chậu Inax A-016V
420.000 đ-2% 410.000 đ
Xả Lavabo chữ P Inax A-674P, 396 mm
1.490.000 đ-9% 1.350.000 đ
Xả Lavabo Inax A-603PV
1.180.000 đ-7% 1.100.000 đ
Xả Lavabo Inax A-676PV
860.000 đ-5% 820.000 đ
Xả Lavabo Inax A-325PL
170.000 đ-0% 170.000 đ
Xả Lavabo Inax A-325PS
270.000 đ-0% 270.000 đ
Xả Lavabo Inax A-675P
540.000 đ-7% 500.000 đ
Cổ thoát vòi nước ToTo T6JV2N
820.000 đ-2% 800.000 đ
0909313249