Bộ xả Syphon thoát nước

Cổ thoát vòi nước ToTo T6J1
760.000 đ-1% 750.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF01-KW
295.000 đ-25% 220.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF03-KW
570.000 đ-26% 420.000 đ
Xả Lavabo ceravi CF02-KW
520.000 đ-25% 390.000 đ
Xả Lavabo Inax  LF-105PAL
2.000.000 đ-13% 1.750.000 đ
Ống xả chậu Inax A-016V
430.000 đ-5% 410.000 đ
Xả Lavabo chữ P Inax A-674P, 396 mm
1.530.000 đ-9% 1.390.000 đ
Xả Lavabo Inax A-603PV
1.220.000 đ-5% 1.160.000 đ
Xả Lavabo Inax A-676PV
890.000 đ-11% 790.000 đ
Xả Lavabo Inax A-325PL
180.000 đ--11% 200.000 đ
Xả Lavabo Inax A-325PS
280.000 đ-0% 280.000 đ
Xả Lavabo Inax A-675P
540.000 đ-7% 500.000 đ
Cổ thoát vòi nước ToTo T6JV2N
820.000 đ-2% 800.000 đ
0909313249