Chậu đá hai hộc

Chậu rửa đá 2 hộc, có cánh Teka UNIVERSO 2B 1D GT, 1160 x 500 mm
16.269.000 đ-25% 12.200.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu Teka 2 hộc UNIVERSO 90 GT, 900 x 500 mm
15.829.000 đ-25% 11.870.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
0909313249