Chậu Inox hai hộc

Chậu rửa chén Inox 201 Brisk 8850A
2.020.000 đ-30% 1.410.000 đ
Chậu rửa chén Inox 201 Brisk 8246B
2.050.000 đ-35% 1.330.000 đ
Chậu rửa chén Inox 201 Brisk 10048SP
4.500.000 đ-35% 2.930.000 đ
Chậu rửa chén Inox 304 Brisk 10048SUS
6.100.000 đ-35% 3.970.000 đ
Chậu rửa ISINK Teka 2 hộc Frame 2B 1/2D - dương bàn  950 x 490x 160 mm
24.189.000 đ-30% 16.930.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 2 hộc không cánh Teka STAGE 2B, Kt: 840 x 480 x 180 mm
9.229.000 đ-30% 6.460.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 2 hộc Teka PREMIUM 2B, Kt: 780 x 480 x 190mm
9.229.000 đ-30% 6.460.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 2 hộc có cánh Teka PREMIUM 2B 1D, Kt: 1140 x 480 x 190mm
11.649.000 đ-30% 8.154.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh ZENIT R15 2B 1D,KT: 1160 x 500 mm
19.349.000 đ-30% 13.545.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc LINEA R15 2B 740, Kt: 740 x 500 mm
9.999.000 đ-30% 6.999.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc BE LINEA R15 2B 860, Kt: 860 x 460 mm
10.329.000 đ-30% 7.230.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc CLASSIC 2B 86 CLASSIC 2B 86, Kt: 860 x 500 mm
7.799.000 đ-30% 5.459.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh CLASSIC 2B 1D, KT: 1160 x 500 mm
8.798.000 đ-30% 6.159.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh UNIVERSO 2B 1D, Kt: 1160 x 500 mm
5.819.000 đ-30% 4.073.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc UNIVERSO 79 2B, Kt; 790 x 500 mm
5.049.000 đ-30% 3.534.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc BE 2B 845, 845 x 470 mm
8.899.000 đ-30% 6.229.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
0909313249