Đá hoa cương nhân tạo

Đá Vicostone - Champagne BQ2030, mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - White Shells BQ265, Trắng kim sa trung mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Clavaria BQ9250, mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Canary BQ9160, mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Meteorite BQ307, mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - BQ8881, Vân mây mặt bóng
10.500.000 đ-7% 9.750.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Galaxy White BQ300, Kem kim sa mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Sparkling White BQ190, mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostonee - Sparkling Metal BQ265, Đen kim sa mặt bóng
2.990.000 đ-2% 2.930.000 đ
Tặng PMH 1,5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Luna Grey BS100, mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Luna Sand BS120, mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Desert Sand BS160, mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Emerald BS170, mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Cascara BS181, mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Altea BS182, mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Piasentina BS183, mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Twilight Grey BS250, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone Cashimir  BS300, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostonee - Sahara BS340, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Stellar BS390, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Beluga BS4000, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Camellia BS4010, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Sparkling Red BC186, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Reflections BC197, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Sparkling Gre BC217, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Sparkling Black BC1000, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Beige Pearl BQ240, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Cosmic BQ241, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Andes Grey BQ258, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Crystal Black BQ262, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Silver White BQ400, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Crystal Reef BQ700, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Crystal Ivory BQ850, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Crystal Salt BQ900, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Crystal Pepper BQ940, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Crystal Zebra BQ980, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Castelo BQ982, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Crystal Ice BQ1080, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone Royal Gold - BQ2020, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Pure Black BQ2101, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Belgium Blue BQ2102, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Jura Beige BQ8436, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Spadix BQ9120, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Orissa BQ9130, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Grigio BQ9190, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Saturn BQ9260, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Mangosteen BQ9290, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Santenay BQ277, Mặt bóng
4.200.000 đ-3% 4.070.000 đ
Tặng PMH 1,5 - 5 triệu tại Điện Máy Xanh
Đá Vicostone - Satinet BS124, Mặt bóng
5.400.000 đ-4% 5.200.000 đ
Đá Vicostone - Empire BQ8370, Mặt bóng
5.400.000 đ-4% 5.200.000 đ
Đá Vicostone - Avalon BQ8618, Mặt bóng
5.400.000 đ-4% 5.200.000 đ
Đá Vicostone - Cendre BQ8805, Mặt bóng
5.400.000 đ-4% 5.200.000 đ
Đá Vicostone - Uliano BQ8806, Mặt bóng
5.400.000 đ-4% 5.200.000 đ
Đá Vicostone - Denali BQ2605, Mặt bóng
5.400.000 đ-4% 5.200.000 đ
Đá Vicostone - Ceres BQ2609, Mặt bóng
5.400.000 đ-4% 5.200.000 đ
Đá Vicostone - Cinza BQ8808, Mặt bóng
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Tartufo BQ8863, Mặt Mờ
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Naxos BQ8864, Mặt Mờ
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Oyster BQ9330, Mặt bóng
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Bizana BQ9415, Mặt bóng
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Serra BQ9418, Mặt bóng
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Safari BQ9419, Mặt bóng
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Tiger BQ9438, Mặt bóng
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Squalo BQ8795, Mặt bóng
7.100.000 đ-5% 6.750.000 đ
Đá Vicostone - Akoya BQ8583, Mặt bóng
8.800.000 đ-6% 8.300.000 đ
Đá Vicostone - Avorio BQ9606, Mặt bóng
8.800.000 đ-6% 8.300.000 đ
Đá Vicostone - Acacia BQ9610, Mặt bóng
8.800.000 đ-6% 8.300.000 đ
Đá Vicostone - Prima BQ8616, Mặt bóng
8.800.000 đ-6% 8.300.000 đ
Đá Vicostone - Grande BQ8729, Mặt bóng
10.500.000 đ-7% 9.750.000 đ
Đá Vicostone Tuscany BQ8811, Mặt bóng
10.500.000 đ-7% 9.750.000 đ
Đá Vicostone - Forza BQ8920, Mặt bóng
10.500.000 đ-7% 9.750.000 đ
Đá Vicostone - Elysian BQ8884, Mặt bóng
10.500.000 đ-7% 9.750.000 đ
Đá Vicostone Amadeus - BQ8887, Mặt bóng
10.500.000 đ-7% 9.750.000 đ
0909313249