Đá hoa cương tự nhiên

Đá Granite đen Absolute - Ấn Độ
1.100.000 đ-25% 830.000 đ
Đá Granite đen Indo
820.000 đ-27% 600.000 đ
Đá Basalt đen - Việt Nam
980.000 đ-20% 780.000 đ
Đá Granite Đỏ Ruby
1.500.000 đ-23% 1.150.000 đ
Đá Granite Xà cừ Xanh đen
2.200.000 đ-23% 1.700.000 đ
Đá Granite Nâu Anh Quốc (Tan Brown)
1.050.000 đ-23% 810.000 đ
Đá Granite Xà cừ Xám trắng
1.700.000 đ-21% 1.350.000 đ
Đá Granite Đỏ Brazile
2.200.000 đ-20% 1.750.000 đ
0909313249