Đá sân vườn - Bó vỉa

Đá sân vườn Đỏ Bình Định mặt khò - mài thô, dày 2 cm
410.000 đ-24% 310.000 đ
Chương trình Khuyến mãi Giáng Sinh
0909313249