Đèn thả đơn

Đèn treo thà Venus C01GS, 300 mm
2.490.000 đ-40% 1.500.000 đ
Đèn treo thả Venus 9054, 240x H280 mm
2.100.000 đ-40% 1.250.000 đ
Đèn treo thà Venus 1035LWG, 400x H500mm
1.800.000 đ-17% 1.500.000 đ
Đèn treo thà Venus 9049, 170x H450mm
1.300.000 đ-31% 900.000 đ
Đèn trần led THD.7035, 600 mm
3.160.000 đ-38% 1.960.000 đ
Đèn trần led THD.60, 500 mm
13.525.000 đ-45% 7.460.000 đ
Đèn treo thả Venus 6370D, 240 x H730 mm
2.650.000 đ-40% 1.600.000 đ
Đèn thả trần hiện đại TCF.29.1
1.450.000 đ-40% 870.000 đ
Đèn trần led nghệ thuật THD.01
1.000.000 đ-40% 600.000 đ
Đèn thả trần hiện đại TCF.36
1.050.000 đ-40% 630.000 đ
Đèn thả trần hiện đại TCF.34
1.050.000 đ-40% 630.000 đ
Đèn thả trần hiện đại TCF.20B
1.300.000 đ-40% 780.000 đ
Đèn treo thả Venus 9111D, 240 mm
800.000 đ-38% 500.000 đ
Đèn treo thà Venus 262, 55 x H400 mm
1.150.000 đ-41% 680.000 đ
Đèn treo thà Venus 3205, 300 mm
2.500.000 đ-40% 1.500.000 đ
Đèn treo thà Venus QS820, 150 mm
1.250.000 đ-40% 750.000 đ
0909313249