Gạch mosaic hạt vuông nhỏ (25 x 25 mm)

0909313249