Gạch mosaic hạt vuông trung (48 x 48 mm)

0909313249