Kệ kính, kệ ly, hộp giấy

Hộp đựng giấy vệ sinh Inax KF-12J
4.400.000 đ-22% 3.440.000 đ
Kệ gương Inax H482V
330.000 đ-15% 280.000 đ
Hộp đựng giấy lau tay ToTo TX8
1.610.000 đ-10% 1.450.000 đ
Kệ đựng ly Inax H483V
130.000 đ-8% 120.000 đ
Kệ đựng xà phòng Inax H484V
130.000 đ--15% 150.000 đ
Hộp đựng giấy vệ sinh H486V
520.000 đ-8% 480.000 đ
Kệ gương Inax H442V
260.000 đ--4% 270.000 đ
Hộp đựng giấy vệ sinh Inax CFV-11W
1.430.000 đ-13% 1.240.000 đ
Hộp đựng khăn giấy Inax KF-44V
11.430.000 đ-11% 10.150.000 đ
Hộp giấy vệ sinh Inax KF-416V
750.000 đ-11% 670.000 đ
Hộp giấy vệ sinh Inax KF-546V
800.000 đ-11% 710.000 đ
0909313249