Kích thước 60 x 60 cm

Đá 6060 băng xanh N68011 Ý Mỹ
225.000 đ-12% 198.000 đ
Đá 6060 xám nâu P65001 Ý Mỹ
225.000 đ-12% 198.000 đ
Đá 6060 xám P66005 Ý Mỹ
225.000 đ-12% 198.000 đ
Đá 6060 xám P66006 Ý Mỹ
235.000 đ-13% 205.000 đ
Đá 6060 Đen xám N65006 Ý Mỹ
225.000 đ-12% 198.000 đ
0909313249