Kích thước 60 x 60 cm

Đá 6060 băng xanh N68011 Ý Mỹ
225.000 đ-12% 198.000 đ
Đá 6060 xám nâu P65001 Ý Mỹ
225.000 đ-12% 198.000 đ
0909313249