Lavabo đặt bàn

Lavabo Toto LT367CR, dương bàn, 500x500mm
2.900.000 đ-13% 2.520.000 đ
Chậu rửa Lavabo Toto LT4706, 600x420x90mm
21.570.000 đ-18% 17.680.000 đ
Chậu rửa Lavabo Toto LT4724, 400x260x80mm
19.410.000 đ-19% 15.722.000 đ
Lavabo Viglacera BS415 - Đặt bàn,
1.480.000 đ-26% 1.090.000 đ
Lavabo Viglacera CD15 - Đặt bàn
1.400.000 đ-25% 1.050.000 đ
Lavabo Viglacera CD16 - Đặt bàn
1.130.000 đ-25% 850.000 đ
Lavabo Viglacera CD17 - Đặt bàn
1.130.000 đ-25% 850.000 đ
Lavabo Viglacera V72 - Đặt bàn
1.170.000 đ-22% 910.000 đ
Lavabo Viglacera CD19 - Đặt bàn
1.400.000 đ-25% 1.050.000 đ
Lavabo Viglacera V42M - Đặt bàn
1.400.000 đ-25% 1.050.000 đ
Lavabo Viglacera V27 - Đặt bàn
1.130.000 đ-25% 850.000 đ
Lavabo Viglacera V26 - Đặt bàn
1.130.000 đ-25% 850.000 đ
Lavabo American Standards  CCAS0412-1010410F0, 380*550*150 mm
3.150.000 đ-28% 2.280.000 đ
Chương trình Khuyến mãi Mùa Đông
Lavabo American Standard  WP-F411, 420*420*150 mm
2.950.000 đ-25% 2.200.000 đ
Chương trình Khuyến mãi Mùa Đông
Lavabo American Standard CCASF420-1010411F0, 450*600*175 mm
3.200.000 đ-19% 2.590.000 đ
Chương trình Khuyến mãi Mùa Đông
Lavabo American Standard CCAS0420-1010410V0, 430*550*165 mm
2.450.000 đ-29% 1.750.000 đ
Chương trình Khuyến mãi Mùa Đông
0909313249