Máng khăn, móc áo, thanh treo

Thanh treo khăn Inax H485V
280.000 đ-4% 270.000 đ
Móc áo Inax H441V
80.000 đ-0% 80.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF415VA
1.760.000 đ-10% 1.590.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF415VB
1.610.000 đ-11% 1.440.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF415VW
1.450.000 đ-10% 1.310.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF545VA
2.400.000 đ-8% 2.200.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF545VB
2.140.000 đ-21% 1.700.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF545VW
1.500.000 đ-14% 1.290.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF645VA
3.650.000 đ-15% 3.100.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF645VW
1.910.000 đ-14% 1.650.000 đ
Thanh treo khăn Inax KF645VB
3.400.000 đ-16% 2.860.000 đ
0909313249