Máy Hút khói - Hút mùi

Máy hút khói, hút mùi Ferroli HT702D
9.400.000 đ-22% 7.330.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HC73DS
8.500.000 đ-24% 6.460.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HI-90D
12.500.000 đ-26% 9.250.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HC703M
6.300.000 đ-22% 4.910.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HT700D
7.900.000 đ-24% 6.000.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HT700S
7.900.000 đ-24% 6.000.000 đ
Hút mùi đảo Teka CC 485
40.249.000 đ-33% 26.960.000 đ
Hút mùi đảo Teka DPL 1185 ISLAND
44.748.000 đ-38% 27.750.000 đ
Hút mùi dạng góc Teka DQ2 985
40.799.000 đ-37% 25.700.000 đ
Hút mùi Teka DJ 750
10.329.000 đ-25% 7.750.000 đ
Hút mùi Teka DG 980
14.729.000 đ-25% 11.050.000 đ
Hút mùi Teka DG 780
13.189.000 đ-25% 9.890.000 đ
Hút mùi Teka NC 780/980
13.189.000 đ-25% 9.890.000 đ
Hút mùi Teka DBB 70/90
7.799.000 đ-25% 5.850.000 đ
Hút mùi nghiêng Teka QUADRO DLV 998 BK
28.699.000 đ-35% 18.650.000 đ
Máy hút mùi Teka DVT 785/ 985
22.649.000 đ-35% 14.720.000 đ
Máy hút mùi Teka DVT 985 White
24.849.000 đ-32% 16.890.000 đ
Hút mùi nghiêng Teka DVU 590 WHITE
20.449.000 đ-30% 14.310.000 đ
Hút mùi pull-out Teka CNL 6815/ 9815 PLUS
10.109.000 đ-25% 7.580.000 đ
Hút mùi pull-out CNL 6400 BK BLACK
7.689.000 đ-20% 6.150.000 đ
Hút mùi pull-out CNL 6400
7.689.000 đ-20% 6.150.000 đ
Hút mùi pull-out TL 6420/7420
5.379.000 đ-20% 4.300.000 đ
Hút mùi pull-out TL 6310/9310
4.719.000 đ-20% 3.770.000 đ
Hút mùi truyền thống Teka C 6420/ 9420
6.039.000 đ-20% 4.830.000 đ
Hút mùi pull out, lắp âm GHF 55
5.269.000 đ-20% 4.210.000 đ
0909313249