Máy Hút khói - Hút mùi

Máy hút khói, hút mùi Ferroli HT702D
9.870.000 đ-35% 6.410.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HC73DS
8.950.000 đ-33% 6.000.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HI-90DA
13.100.000 đ-39% 8.000.000 đ
Máy hút khói, hút mùi Ferroli HC703M
6.620.000 đ-30% 4.630.000 đ
Hút mùi đảo Teka CC 485
40.249.000 đ-35% 26.160.000 đ
Hút mùi đảo Teka DPL 1185 ISLAND
44.748.000 đ-35% 29.090.000 đ
Hút mùi dạng góc Teka DQ2 985
40.799.000 đ-35% 26.520.000 đ
Hút mùi Teka DJ 750
10.329.000 đ-35% 6.700.000 đ
Hút mùi Teka DG 980
14.729.000 đ-35% 9.570.000 đ
Hút mùi Teka DG 780
13.189.000 đ-35% 8.570.000 đ
Hút mùi Teka NC 780/980
13.189.000 đ-35% 8.570.000 đ
0909313249