Ngói màu

Ngói úp nóc NIPPON NP
25.500 đ-8% 23.500 đ
Ngói cuối nóc NIPPON NP
35.000 đ-14% 30.000 đ
Ngói rìa NIPPON NP
25.500 đ-12% 22.500 đ
Ngói rìa đuôi NIPPON NP
35.000 đ-14% 30.000 đ
Ngói cuối mái NIPPON GS
34.000 đ-13% 29.500 đ
Ngói chạc 3 chữ T - NIPPON GS
39.000 đ-12% 34.500 đ
Ngói chạc 4 NIPPON GS
43.000 đ-14% 37.000 đ
Ngói lấy sáng NIPPON GS
190.000 đ-11% 170.000 đ
Ngói rìa ĐỒNG TÂM
24.200 đ-1% 24.000 đ
Ngói nóc có gờ ĐỒNG TÂM
29.700 đ-5% 28.200 đ
Ngói chữ T ĐỒNG TÂM
53.900 đ-4% 52.000 đ
Ngói chạc 3 ĐỒNG TÂM
53.900 đ-4% 52.000 đ
Ngói chạc 4 ĐỒNG TÂM
53.900 đ-4% 52.000 đ
Ngói chạc 3 chữ Y - NIPPON GS
39.000 đ-5% 37.000 đ
Ngói màu SCG - CPAC, ngói Thái
19.500 đ-24% 14.900 đ
Ngói màu Kahava, ngói Nhật
21.000 đ-23% 16.100 đ
0909313249