Ngói xi măng phủ màu

Ngói cuối nóc NIPPON NP
35.000 đ-14% 30.000 đ
Ngói rìa NIPPON NP
25.500 đ-12% 22.500 đ
Ngói rìa đuôi NIPPON NP
35.000 đ-14% 30.000 đ
Ngói chạc 3 chữ T - NIPPON GS
39.000 đ-12% 34.500 đ
Ngói chạc 4 NIPPON GS
43.000 đ-14% 37.000 đ
Ngói lấy sáng NIPPON GS
190.000 đ-11% 170.000 đ
Ngói rìa ĐỒNG TÂM
25.600 đ-1% 25.400 đ
Ngói nóc có gờ ĐỒNG TÂM
31.100 đ-18% 25.400 đ
Ngói chữ T ĐỒNG TÂM
55.300 đ-3% 53.400 đ
Ngói chạc 3 ĐỒNG TÂM
55.300 đ-3% 53.400 đ
Ngói chạc 4 ĐỒNG TÂM
55.300 đ-3% 53.400 đ
Ngói chạc 3 chữ Y - NIPPON GS
39.000 đ-5% 37.000 đ
0909313249