Phễu thu, cầu chắn rác

Thoát sàn nước ToTo TX1CV2
1.310.000 đ-8% 1.200.000 đ
Phễu thoát sàn Inax PBFV-120
820.000 đ-10% 740.000 đ
Phễu thoát sàn Inax PBFV-110
720.000 đ-10% 650.000 đ
Phễu thoát sàn Inax  PBFV-600
3.850.000 đ-12% 3.380.000 đ
Thoát sàn nước ToTo TX1BN
1.170.000 đ-7% 1.090.000 đ
Thoát sàn nước ToTo TVBA407
1.140.000 đ-12% 1.000.000 đ
0909313249