Phễu thu, cầu chắn rác

Thoát sàn nước ToTo TX1CV2
1.250.000 đ-4% 1.200.000 đ
Phễu thoát sàn Inax PBFV-120
760.000 đ-8% 700.000 đ
Phễu thoát sàn Inax PBFV-110
670.000 đ-6% 630.000 đ
Phễu thoát sàn Inax  PBFV-600
3.560.000 đ-13% 3.090.000 đ
Thoát sàn nước ToTo TX1BN
1.170.000 đ-7% 1.090.000 đ
Thoát sàn nước ToTo TVBA407
1.090.000 đ-8% 1.000.000 đ
0909313249