Tủ bếp, bàn đảo, quây Bar

Tủ bếp gỗ Ash chữ U Casta - TBC 1305
9.500.000 đ-20% 7.600.000 đ
Tủ bếp Laminate chữ L Casta - TBC 1304
8.000.000 đ-20% 6.400.000 đ
Tủ bếp gỗ Ash chữ L Casta - TBC 1306
9.500.000 đ-20% 7.600.000 đ
Tủ bếp gỗ Ash chữ U Casta - TBC 1317
9.500.000 đ-20% 7.600.000 đ
Tủ bếp gỗ Ash chữ U Casta - TBC 1326
9.500.000 đ-20% 7.600.000 đ
Tủ bếp gỗ Ash chữ L Casta - TBC 1336
9.500.000 đ-20% 7.600.000 đ
Tủ bếp gỗ Ash chữ L Casta - TBC 1344
9.500.000 đ-20% 7.600.000 đ
Tủ bếp gỗ Ash chữ G Casta - TBC 1347
9.500.000 đ-20% 7.600.000 đ
Tủ bảo quản rượu Malloca Âm tủ MWC-22G, 590 x 557 x 455 mm
17.800.000 đ-15% 15.130.000 đ
Tặng Dụng cụ khui rượu 1.870.000 đ
Tủ bảo quản rượu Malloca Âm tủ MWC-22S, 590 x 557 x 455 mm
17.800.000 đ-15% 15.130.000 đ
Tặng Dụng cụ khui rượu 1.870.000 đ
Tủ bảo quản rượu Malloca MWC-46BG, 595 x 557 x 820 mm
19.800.000 đ-15% 16.830.000 đ
Tặng Dụng cụ khui rượu 1.870.000 đ
Tủ bảo quản rượu Malloca MWC-180BG, 595 x 710 x 1.720 mm
35.200.000 đ-15% 29.920.000 đ
Tặng Dụng cụ khui rượu 1.870.000 đ
0909313249