Liên hệCÔNG TY TNHH TM VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT XINH

Địa chỉ: 18A Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại: 028 3733 1617 - Fax: 028 3733 1578

Di động: 0909 3132 49 và 0909 7373 95

Email: trangtrinoithatxinh.vn@gmail.com

Website: trangtrinoithatxinh.vn

0909313249