Sản phẩm khuyến mãi

Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9016, 500 x 580 mm
5.580.000 đ-52% 2.700.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9017, 500 x 580 mm
5.780.000 đ-52% 2.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9018, 500 x 580 mm
6.380.000 đ-53% 3.000.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9019, 500 x 580 mm
5.998.000 đ-53% 2.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9022, 500 x 580 mm
5.180.000 đ-50% 2.600.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9023, 500 x 580 mm
4.968.000 đ-40% 3.000.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9026, 500 x 580 mm
5.680.000 đ-51% 2.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9027, 500 x 580 mm
5.680.000 đ-51% 2.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9030, 500 x 580 mm
5.480.000 đ-49% 2.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9031, 500 x 580 mm
5.480.000 đ-49% 2.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Quạt trần kết hợp đèn trang trí Euro Era QD - 9034, 500 x 580 mm
3.968.000 đ-42% 2.300.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Đèn ốp trần trang trí Euro Era MLF - 8992/1200, 1200 x 350 mm
12.680.000 đ-56% 5.570.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu Teka 2 hộc UNIVERSO 90 GT, 900 x 500 mm
15.829.000 đ-25% 11.870.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa đá 2 hộc, có cánh Teka UNIVERSO 2B 1D GT, 1160 x 500 mm
16.269.000 đ-25% 12.200.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 2 hộc BE 2B 845, 845 x 470 mm
8.899.000 đ-30% 6.229.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc UNIVERSO 79 2B, Kt; 790 x 500 mm
5.049.000 đ-30% 3.534.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh UNIVERSO 2B 1D, Kt: 1160 x 500 mm
5.819.000 đ-30% 4.073.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 1 hộc STYLO 1B, Kt: 830x 485mm
3.691.000 đ-25% 2.770.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 1 hộc CENTROVAL 1B, KT: 510mm
2.739.000 đ-25% 2.050.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh CLASSIC 2B 1D, KT: 1160 x 500 mm
8.798.000 đ-30% 6.159.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc CLASSIC 2B 86 CLASSIC 2B 86, Kt: 860 x 500 mm
7.799.000 đ-30% 5.459.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc BE LINEA R15 2B 860, Kt: 860 x 460 mm
10.329.000 đ-30% 7.230.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 1 hộc BE LINEA R0 72.40, Kt:762 x 442 mm
18.799.000 đ-25% 14.100.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 1 hộc LINEA R15 50.40, Kt: 540 x 440 mm
6.699.000 đ-25% 5.020.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa Teka 2 hộc LINEA R15 2B 740, Kt: 740 x 500 mm
9.999.000 đ-30% 6.999.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa Teka 2 hộc, có cánh ZENIT R15 2B 1D,KT: 1160 x 500 mm
19.349.000 đ-30% 13.545.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 2 hộc có cánh Teka PREMIUM 2B 1D, Kt: 1140 x 480 x 190mm
11.649.000 đ-30% 8.154.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 2 hộc Teka PREMIUM 2B, Kt: 780 x 480 x 190mm
9.229.000 đ-30% 6.460.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 2 hộc không cánh Teka STAGE 2B, Kt: 840 x 480 x 180 mm
9.229.000 đ-30% 6.460.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa 1 hộc có cánh Teka STAGE 45 1B 1D, Kt: 840 x 480 x 180 mm
7.359.000 đ-25% 5.520.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Chậu rửa ISINK Teka 2 hộc Frame 2B 1/2D - dương bàn  950 x 490x 160 mm
24.189.000 đ-30% 16.930.000 đ
Khuyến mãi đặt biệt của nhà sản xuất
Chậu rửa ISINK Teka 1 hộc 95 DX - dương bàn  930x 500 x 180 mm
29.249.000 đ-25% 21.930.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Máy rửa chén lắp âm bán phần Teka DW8 60S
31.999.000 đ-25% 23.999.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Máy rửa chén lắp âm bán phần DW9 55 S
27.665.000 đ-25% 20.750.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Máy rửa chén lắp âm toàn phần Teka DW8 59 FI
28.589.000 đ-25% 21.440.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Máy rửa chén lắp âm toàn phần Teka DW8 80 FI
40.890.000 đ-25% 30.660.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi pull out, lắp âm Teka GHF 55
5.269.000 đ-25% 3.950.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi truyền thống Teka C 6420 BK BLACK
6.039.000 đ-25% 4.530.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi truyền thống Teka C 6420/ 9420
6.039.000 đ-25% 4.530.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi pull-out TeKa TL 6310/9310
4.719.000 đ-25% 3.540.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi pull-out TeKa TL 6420/7420
5.379.000 đ-25% 4.030.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi pull-out Teka CNL 6400
7.689.000 đ-25% 5.760.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi pull-out Teka CNL 6400 BK BLACK
7.689.000 đ-25% 5.760.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi pull-out Teka CNL 6815/ 9815 PLUS
10.109.000 đ-25% 7.580.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi nghiêng Teka DVU 590 WHITE
20.449.000 đ-25% 15.330.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Máy hút mùi Teka DVT 985 White
24.849.000 đ-25% 18.630.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Máy hút mùi Teka DVT 785/ 985
22.649.000 đ-25% 16.980.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi nghiêng Teka QUADRO DLV 998 BK
28.699.000 đ-25% 21.520.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi Teka DBB 70/90
7.799.000 đ-25% 5.850.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi Teka NC 780/980
13.189.000 đ-25% 9.890.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi Teka DG 780
13.189.000 đ-25% 9.890.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi Teka DG 980
14.729.000 đ-25% 11.040.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi Teka DJ 750
10.329.000 đ-25% 7.740.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi dạng góc Teka DQ2 985
40.799.000 đ-25% 30.600.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi đảo Teka DPL 1185 ISLAND
44.748.000 đ-25% 33.560.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi đảo Teka CC 485
40.249.000 đ-25% 30.180.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Hút mùi đảo – âm nóc tủ Teka DHT 1285
60.049.000 đ-25% 45.030.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện vitroceramic, lắp âm Teka EFX 30.11 G AI AL DR, Kt: 305x510mm
6.919.000 đ-25% 5.190.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện vitroceramic, lắp âm Teka TR 3220, Kt: 300x520mm
11.429.000 đ-25% 8.570.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm, màu đen Teka EW 60 4G AI AL CI, Kt: 590 x 552mm
13.629.000 đ-25% 10.220.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm Teka GK Lux 73 2G AI AL, Kt: 730 x 470mm
6.699.000 đ-25% 5.020.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm Teka GK LUX 752 G AI AL, Kt: 750x450mm
10.945.000 đ-25% 8.200.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm Teka CGW Lux 78 2G 1P AI AL 2TR CI, Kt: 860 x 450mm
17.699.000 đ-25% 13.270.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm Teka GK Lux 86 3G AI AL, Kt: 860x450mm
7.909.000 đ-25% 5.930.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm Teka CGW Lux 86 2G AI AL 2TR CI, Kt: 860x450mm
16.379.000 đ-25% 12.280.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm Teka CGW Lux 86 TC 2G AI AL 2TR CI, Kt: 860 x 450mm
25.190.000 đ-25% 18.890.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp ga âm Teka VR 90 4G AI AL TR, Kt: 900 x 510 mm
19.250.000 đ-25% 14.430.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp kết hợp giữa bếp ga và bếp từ, lắp âm Teka IG 620 1G AI AL DR CI, Kt: 600x505mm
23.199.000 đ-25% 17.400.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện vitroceramic, lắp âm Teka TB 6415, Kt: 605x515 mm
11.550.000 đ-25% 8.660.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện vitroceramic, lắp âm Teka TR 6320, Kt: 600x510 mm
14.399.000 đ-25% 10.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện vitroceramic, lắp âm Teka TR 6420, Kt: 600x510mm
15.290.000 đ-25% 11.470.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện vitroceramic, lắp âm Teka TR 831 HZ, Kt: 800x400 mm
20.449.000 đ-25% 15.330.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp kết hợp điện từ & điện vitroceramic, lắp âm Teka IZ 7200 HL, Kt: 730x430mm
22.649.000 đ-25% 16.980.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka  IZ 7210, Kt: 730x430mm
20.559.000 đ-25% 15.420.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka Ir 6320, Kt: 600x510 mm
25.069.000 đ-25% 18.800.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka IT 6420, Kt: 605x515 mm
25.619.000 đ-25% 19.200.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka IZ 6320, KT: 600x510 mm
26.169.000 đ-25% 19.620.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka IZ 6320 WHITE, KT: 600x510 mm
27.599.000 đ-25% 20.700.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka ITF 6320, KT: 605x515 mm
26.829.000 đ-25% 20.120.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka IT 6350 iKNOB, KT: 605x515 mm
30.129.000 đ-25% 22.600.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka IZ 8320 HS, KT: 800x400 mm
31.009.000 đ-25% 23.260.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka IRC 9430, KT: 900 x510 mm
38.819.000 đ-25% 29.110.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm TekaIRC 9430 KS, Kt: 950x520mm
55.099.000 đ-25% 41.320.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Bếp điện từ, lắp âm Teka IRF 9480 TFT TABLET, Kt: 900x510 mm
81.279.000 đ-25% 60.950.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng kết hợp nướng, đứng độc lậpTeka MWE 210G
4.125.000 đ-25% 3.090.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng Đức Teka MS 620 BIH
13.849.000 đ-25% 10.380.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng kết hợp nướng Đức Teka MS 620 BIS
14.949.000 đ-25% 11.210.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng kết hợp nướng Đức Teka MS 622 BIS L
25.399.000 đ-25% 19.050.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng Đức Teka MS 622 BI
20.449.000 đ-25% 15.330.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng Đức Teka ML 820 BI
15.389.000 đ-25% 11.540.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng kết hợp nướng Đức Teka ML 820 BIS
16.159.000 đ-25% 12.120.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng kết hợp nướng Đức Teka M L 822 BIS L White
27.489.000 đ-25% 20.610.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò vi sóng kết hợp nướng Đức Teka M L 822 BIS L
27.489.000 đ-25% 20.610.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Máy pha Cafe Đức Teka CLC 835 MC
35.189.000 đ-25% 26.390.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka MLC 844
28.149.000 đ-25% 21.100.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HLC 847C
38.599.000 đ-25% 28.950.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HLC 840
23.089.000 đ-25% 17.310.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HLC 847 SC
44.099.000 đ-25% 33.070.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Teka FSO 40M
5.170.000 đ-25% 3.880.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HSB 615
17.589.000 đ-25% 13.190.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HSB 630
18.249.000 đ-25% 13.690.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HSB 635
18.579.000 đ-25% 13.930.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HBB 735
18.689.000 đ-25% 14.010.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HL 940
43.890.000 đ-25% 32.910.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HLB 840
24.849.000 đ-25% 18.630.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka IOVEN INOX
53.999.000 đ-25% 40.500.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HLB 840 WHITE
24.849.000 đ-25% 18.640.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
Lò nướng Đức Teka HLB 860
31.229.000 đ-25% 23.420.000 đ
Có thể kết thúc khi hết hàng
0909313249